Aanvullend examen (NTA8800)

Info & Kosten

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage 

Datum &

Locatie

FAQ

Aanvullend examen bestaande adviseurs gebaseerd op de NTA8800

De huidige adviseurs (EPA-W, EPA-U, EPN-W en EPN-U) zijn in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid op basis van de huidige methodiek. Voor de EPA-W adviseurs geldt aanvullend dat deze daarnaast in 2018 met goed gevolg een opfriscursus hebben gevolgd tenzij hij / zij na 1 januari 2017 is geslaagd voor het examen. Voor de groep huidige adviseurs is een aanvullend examen ontwikkeld, dat de nieuwe/gewijzigde kennis en vaardigheden toetst vanwege de overstap naar de NTA 8800.

Klik op de icoontjes van woning of flat en het wordt duidelijk welke wegen je kan bewandelen. 

Waar ben je vakbekwaam voor, als je een certificaat hebt behaald?

 • EP-W/B: Alleen EP-W/B
 • EP-W/D: Zowel EP-W/B als EP-W/D
 • EP-U/B: Zowel EP-W/B als EP-U/B
 • EP-U/D: Alle deelgebieden EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D

WA-B is een module met een examenduur van maximaal 120 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering) 

Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal).

WA-D is een module met een examenduur van maximaal 150 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering)
 • 10 MC vragen over detailmethodiek (o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie) 

Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) en relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

W4b is een softwaretoets Basis. Dit is dezelfde module als voor het initiële examen en duurt maximaal 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier.

Bij de beoordeling van EP-W module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. 

UA-B is een module met een examenduur van maximaal 120 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, schematisering)

Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal).

UA-D is een module met een examenduur van maximaal 150 minuten bestaande uit:

 • 30 MC vragen
 • 10 MC vragen m.b.t. een casus (o.a. beschaduwing, verlichtingszones, oppervlaktebepaling)
 • 10 MC vragen over detailmethodiek (o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal) en relevante bijlagen voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken.

U4b is een softwaretoets Basis. Dit is dezelfde module als voor het initiële examen en duurt maximaal 90 minuten. Hierbij dien je de software te gebruiken aan de hand van een gegeven opnameformulier.

Bij de beoordeling van EP-U module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. 

Belangrijke punten:

Let op: u krijgt de ISSO publicatie versie 1 juli 2020 bij uw examens zonder interpretatie documenten van december 2020.    

 

Een inzage mag pas geboekt worden als u een examenverslag heeft ontvangen.   

 

Een toets mag niet twee keer geboekt worden. Pas als de uitslag er is, mag je opnieuw een toets inplannen / boeken. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodig een lege stoel op een examendag is. Deze kan nu dan gevuld worden voor iemand anders. Iedereen wilt graag zijn of haar toets kunnen maken en wij willen dat graag kunnen aanbieden.

 

Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden uitgegeven, dan passen wij deze software / hulpmiddelen één maand na uitgifte toe. Op deze manier kunt u zich voldoende voorbereiden en weet u welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.

 

Wij hanteren tijdens de examendagen uiteraard de richtlijnen van het RIVM en hebben ook extra hygiënemaatregelen genomen. Onze examenleider is gerechtigd om ter plekke te beslissen u uit te sluiten van het examen, indien u niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoet. Dit houdt onder andere in dat als u verkouden bent of koorts heeft, u door onze examenleider geweigerd wordt voor deelname. 

 

Let op: U mag maximaal drie keer het aanvullend examen doen.  Als u drie keer zakt voor het aanvullend examen, dan moet u het initiële examen doen. Om aan het aanvullende examen te mogen meedoen, dient u wel gecertificeerd te zijn én uw eventuele opfrisser gehaald te hebben.

Vanaf 1 januari 2020 stopt QBISnl met het uitgeven van passen voor vakbekwame professionals. Dit heeft alles te maken met de komst van het Centraal Register Techniek, die in de loop van 2020 gaat voorzien in een digitaal Vakpaspoort voor elke professional.

 

Let op: U mag niet dezelfde toetsvariant maken. Mocht u helaas de toets niet halen, dan kan het betekenen dat u dient te wachten op een nieuwe toetsvariant.

‘t Examenpark neemt t/m december 2020 ook oude stijl EPA examens af. Tevens zijn deze dagen ook de nieuwe toetsen te maken die gebaseerd zijn op de NTA8800. 

 

‘t Examenpark neemt t/m juni 2021 de aanvullende toetsen gebaseerd op de NTA 8800 af.  

 

Kosten toetsen

WA-B  € 246,= excl. BTW

W4b € 329,= excl. BTW

Aanvullende toetsen Woningbouw basis totaal: € 575,= excl. BTW

UA-B € 246,= excl. BTW

U4b € 329,= excl. BTW

Aanvullende toetsen Utiliteitsbouw basis totaal: € 575,= excl. BTW

UA-D € 246,= excl. BTW

WA-D € 246,= excl. BTW

Kosten inzage en bezwaarschrift

Inzage € 51,= excl. BTW

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

Factuur betalen

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd.

Betaling via iDEAL:
U bent verzekerd van een examenplek.

Betaling via overboeking:
Het examengeld dient binnen één week binnen te zijn op rekening van ‘t Examenpark, gerekend vanaf datum verkrijgen van de factuur. Mocht het geld niet binnen zijn in deze week dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot twee weken voor het examen u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
  • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: info@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 3 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken.

U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden binnen 6 werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen 20 werkdagen schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid binnen zes weken toegezonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien.

 

Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

w

Telefoon: