EP-U (NTA8800)

Info & Kosten

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage aanmelden

Datum &

Locatie

FAQ

EP-adviseur Utiliteitsbouw gebaseerd op de NTA8800

 

‘t Examenpark verzorgt in opdracht van ISSO het initieel examen voor nieuwe adviseurs. Om een EP-U/B (basis)adviseur te worden dient u vier modules met goed gevolg af te leggen. Om een EP-U/D (detail)adviseur te worden moet u voor 5 modules slagen. Het overzicht ziet u hiernaast.

Na het succesvol afronden van de benodigde toetsen krijgt u het certificaat van vakbekwaamheid.

Klik hier om mee te weten over "Uitbreiden vakbekwaamheid gebaseerd op de NTA8800"

Volgens de BRL 9500 is een adviseur, na behalen van de benodigde examenmodules, vakbekwaam voor de volgende deelgebieden:

 • EP-W/B: Alleen EP-W/B
 • EP-W/D: Zowel EP-W/B als EP-W/D
 • EP-U/B: Zowel EP-W/B als EP-U/B
 • EP-U/D: Alle deelgebieden EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D

Om de vakbekwaamheid uit te breiden is afleggen van de volgende toetsen van het initiële examen nodig, zie de tabel aan de onderzijde.

Voorbeelden:

 • Een huidige EPA-W adviseur legt het aanvullend examen af voor EP-W/B. Dit betreft modules WA-B en W4b. Hij heeft dan zijn vakbekwaamheid voor EP-W/B bereikt. Om uit te breiden naar EP-W/D is het niet mogelijk een aanvullend examen af te leggen, hij moet de initiële modules W4d en W5 afleggen.
 • Dezelfde EP-W/B adviseur wil zijn vakbekwaamheid uitbreiden naar EP-U/B. Het is niet mogelijk om uitsluitend het aanvullend examen UA-B hiervoor af te leggen. HIj moet het volledige examen voor EP-U/B afleggen bestaande uit de initiële modules, U1, U2, U3 en U4b.
 
 

U1 is een kennismodule bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal).

U2 is het schematiseren van een woning bestaande uit 2 cases. De tijdsduur is 60 minuten. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal).

U3 is een casus en heeft een tijdsduur van 120 minuten. Hierbij wordt een gebouw opgenomen. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal).

U4b is een softwaretoets Basis.

U4d is een softwaretoets Detail.

U5 is een kennismodule detailopname bestaande uit 20 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 75.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus delen van hoofdstuk 8 van NTA8800 voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken. 

Belangrijke punten:

Let op: de betalingsvoorwaarden zijn aangepast, zie kop “factuur betalen”.

Let op: circa één keer per maand maakt ISSO een nieuwe toets. U mag niet dezelfde toetsversie maken. Mocht u helaas de toets niet halen, dan kan het betekenen dat u dient te wachten op een nieuwe toetsversie. 

Per 1 januari 2021 is NTA 8800 van kracht. De certificering wordt hierop aangepast.

‘t Examenpark neemt t/m december 2020 ook oude stijl EPA examens af. Tevens zijn deze dagen ook de nieuwe toetsen te maken die gebaseerd zijn op de NTA8800. 

 

Uw inschrijving is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om van examenplek te wisselen of een examen van een collega over te nemen.

Vanaf 1 januari 2020 stopt QBISnl met het uitgeven van passen voor vakbekwame professionals. Dit heeft alles te maken met de komst van het Centraal Register Techniek, die in de loop van 2020 gaat voorzien in een digitaal Vakpaspoort voor elke professional.

 

Kosten toetsen

U1  € 234,= excl. BTW

U2  € 268,= excl. BTW

U3 € 268,= excl. BTW

U4b € 329,= excl. BTW

U4d € 329,= excl. BTW

U5 € 234,= excl. BTW

Kosten inzage en bezwaarschrift

Inzage € 51,= excl. BTW

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

Factuur betalen

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd.

Betaling via iDEAL:
U bent verzekerd van een examenplek.

Betaling via overboeking:
Het examengeld dient binnen één week binnen te zijn op rekening van ‘t Examenpark, gerekend vanaf datum verkrijgen van de factuur. Mocht het geld niet binnen zijn in deze week dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot twee weken voor het examen u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
  • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: info@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 2 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken.

U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden binnen 2 werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen 20 werkdagen schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid binnen zes weken toegezonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien.

 

Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

w

Telefoon: