EP-W (NTA8800)

Info & Kosten

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage

FAQ

EP-adviseur Woningbouw gebaseerd op de NTA8800

 

‘t Examenpark verzorgt in opdracht van ISSO het initieel examen voor nieuwe adviseurs. Om een EP-W/B (basis)adviseur te worden dient u vier modules met goed gevolg af te leggen. Om een EP-W/D (detail)adviseur te worden moet u voor 5 modules slagen. Het overzicht ziet u hiernaast.

Heeft u te intentie om naast EP-W/B toch later nog misschien EP-W/D te halen? Dan kan je het volgende doen. Als u W module 1, 2, 3 en 4d (detail) behaalt krijgt u ook uw certificaat EP-W/B. W module 4d (detail) is uitgebreider dan W module 4b (basis), maar als u W module 4d behaalt dan heeft u ook W module 4b automatisch behaald. Echter is elke module 1 jaar geldig. Mocht u binnen het jaar ook W module 5 halen, dan heeft u het certificaat EP-W/D behaald.

Na het succesvol afronden van de benodigde toetsen krijgt u het certificaat van vakbekwaamheid.

Waar ben je vakbekwaam voor, als je een certificaat behaald?

 • EP-W/B: Alleen EP-W/B
 • EP-W/D: Zowel EP-W/B als EP-W/D
 • EP-U/B: Zowel EP-W/B als EP-U/B
 • EP-U/D: Alle deelgebieden EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B en EP-U/D

W1 is een kennismodule bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal).

W2 is het schematiseren van een woning bestaande uit 2 cases. De tijdsduur is 60 minuten. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal).

Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 10 punten. De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklasse heeft. In de hoofdvraag moeten
meerdere vragen beantwoord worden en er kunnen dus meerdere fouten voorkomen. Er wordt
niet doorgerekend met fouten die per onderdeel gemaakt worden.

De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:

 • Thermische zone bepalen: 2 aftrekpunten per fout
 • Aangrenzende ruimte benoemen: 1 aftrekpunt per fout
 • Aangeven thermische schil: 3 aftrekpunten per fout
 • Rekenzones bepalen: 3 aftrekpunten per fout
 • Gebruiksoppervlakte bepalen: 1 aftrekpunt per fout

W3 is een casus en heeft een tijdsduur van 120 minuten. Hierbij wordt een gebouw opgenomen. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal).

Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 10 punten. De aftrekpunten worden bepaald door de invloed die de gemaakte fout op de energieklasse heeft. In de hoofdvraag moeten
meerdere vragen beantwoord worden en er kunnen dus meerdere fouten voorkomen. Er wordt
niet doorgerekend met fouten die per onderdeel gemaakt worden.

De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:

 • Algemene woninggegevens: 1 aftrekpunt per fout
 • Isolatiewaarde, per constructiedeel: 1 aftrekpunt per fout
 • Overige gegevens (oppervlakte, perimeter, begrenzing, oriëntatie, etc.) per constructietype: 1 aftrekpunt per fout
 • Constructiedeel vergeten: vloer, gevel of dak: 2 aftrekpunten per fout
 • Constructiedeel vergeten: raam, deur of paneel: 1 aftrekpunt per fout
 • Installaties, type opwekker (verwarming, koeling, ventilatie en tapwater): 2 aftrekpunten per fout
 • Installaties, overige gegevens: 1 aftrekpunt per fout

W4b is een softwaretoets Basis en duurt 90 minuten. Bij de beoordeling van EP-W module 4b mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. 

W4d is een softwaretoets Detail en duurt 120 minuten. Bij de beoordeling van EP-W module 4d mogen de ingevulde posten niet meer dan 4% afwijken. Alleen voor de prestatie-indicator gelden vaste waarden waar tussen het moet vallen. Één deelpost mag een afwijking hebben groter dan 4%. U bent geslaagd als u alles goed heeft of als er maximaal één deelpost afwijkt. De uitslag wordt aangegeven met geslaagd / gezakt. 

W5 is een kennismodule detailopname bestaande uit 20 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 90 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. ‘t Examenpark stelt ISSO Publicatie 82.1 ter beschikking (papier of digitaal) plus delen van hoofdstuk 8 van NTA8800 voor zover nodig om berekeningen te kunnen maken. 

Belangrijke punten:

Let op: vanaf 15 maart 2021 worden de software toetsen van VABI afgenomen in versie 8.0.3. 

Let op: vanaf 8 maart 2021 worden de examens afgenomen gebaseerd op de laatste versie van ISSO-publicaties van januari 2021 (de zogenaamde tweede druk). 

Een inzage mag pas geboekt worden als u een examenverslag heeft ontvangen.   

Een toets mag niet twee keer geboekt worden. Pas als de uitslag er is, mag je opnieuw een toets inplannen / boeken. Op deze manier zorgen we ervoor dat er niet onnodig een lege stoel op een examendag is. Deze kan nu dan gevuld worden voor iemand anders. Iedereen wilt graag zijn of haar toets kunnen maken en wij willen dat graag kunnen aanbieden.

Als er een nieuwe software(versie) of nieuwe hulpmiddelen worden uitgegeven, dan passen wij deze software / hulpmiddelen één maand na uitgifte toe. Op deze manier kunt u zich voldoende voorbereiden en weet u welke software versie / hulpmiddelen wij hanteren tijdens de examendag.

Elke module blijft maximaal 1 jaar geldig.

Vanaf 1 januari 2020 stopt QBISnl met het uitgeven van passen voor vakbekwame professionals. Dit heeft alles te maken met de komst van het Centraal Register Techniek, die in de loop van 2021 gaat voorzien in een digitaal Vakpaspoort voor elke professional.

 

Kosten toetsen

W1  € 234,= excl. BTW

W2  € 268,= excl. BTW

W3 € 268,= excl. BTW

W4b € 329,= excl. BTW

W4d € 329,= excl. BTW

W5 € 234,= excl. BTW

Woningbouw basis (Modules W1 – W2 – W3 – W4b) totaal: € 1.099,= excl. BTW

Woningbouw detail (Modules W1 – W2 – W3 – W4d – W5) totaal: € 1.333,= excl. BTW

Kosten inzage en bezwaarschrift

Inzage € 51,= excl. BTW

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

Factuur betalen

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd.

Betaling via iDEAL:
U bent verzekerd van een examenplek.

Betaling via overboeking:
Het examengeld dient binnen één week binnen te zijn op rekening van ‘t Examenpark, gerekend vanaf datum verkrijgen van de factuur. Mocht het geld niet binnen zijn in deze week dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot twee weken voor het examen u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
  • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: info@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 3 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken.

U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden binnen 6 werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen 20 werkdagen beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen 20 werkdagen schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid binnen zes weken toegezonden.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien.

 

Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

w

Telefoon: