EPA-W

Info & Kosten

 

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage

Datum &

Locatie

FAQ

 

Energie Prestatie Adviseur Woningbouw

‘t Examenpark verzorgt in opdracht van ISSO het examen Energieprestatiecertifitcaat Woningbouw. Het totale examen bestaat uit 3 toetsen.

Na het succesvol afronden van toets 1 en 2 ontvangt u het certificaat van vakbekwaamheid EPA-W opnemer.

Na het succesvol afronden van toets 1, 2 én 3 ontvangt u het certificaat van vakbekwaamheid EPA-W adviseur.

Toets 1 is een meerkeuzetoets bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 75 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. 

Toets 2 is een casus open vragen toets waarbij u op basis van tekeningen en foto’s van een woning wordt gevraagd om een opnameformulier in te vullen. Het is een open boek examen en de examenduur bedraagt maximaal 150 minuten. U mag het opnameprotocol zoals dat beschreven staat in de ISSO 82.1 meenemen naar het examen.

Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 10 punten. Alle voorschriften van ISSO 82.1 (inclusief interpretatiedocument) moeten gevolgd worden. In afwijking van de ISSO publicatie 82.1 geldt voor de bepaling van oppervlakten en perimeter een marge van 5%. De reden hiervoor is dat alle afmetingen van de woning met behulp van de tekeningen zijn te bepalen/af te leiden.

De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:

 • Algemene woninggegevens: 1 punt
 • Isolatiewaarde: 1 punt per constructiedeel
 • Overige gegevens (oppervlakte, oriëntatie, begrenzing, perimeter, hellingshoek, etc.): 1 punt per constructietype
 • Constructiedeel vergeten: 2 punten voor vloer, gevels en daken / 1 punt voor ramen en deuren. (dus een hellend dak met dakraam vergeten is 3 punten)
 • Installaties: 1 punt per fout
 • Thermische schil: 4 punten voor de foutieve constructies en installaties tezamen
 • Niet ingevuld of dubbel ingevuld is ook fout

Toets 3 is een casus. Aan de hand van een ingevuld opnameformulier moet u op de juiste wijze de gegevens invoeren in het softwareprogramma. De examenduur bedraagt maximaal 90 minuten en voor dit examen krijgt u een laptop. Geef op het aanmeldingsformulier aan welke software u gebruikt. Dan zorgen wij dat deze voor klaar staat. U kunt kiezen uit:

 • EPAview
 • Raaklabel
 • Uniec2
 • VABI EPA-W Stand-Alone
 • VABI Assets energie

 

Belangrijke punten:

Wij hanteren tijdens de examendagen uiteraard de richtlijnen van het RIVM en hebben ook extra hygiënemaatregelen genomen. Onze examenleider is gerechtigd om ter plekke te beslissen u uit te sluiten van het examen, indien u niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoet. Dit houdt onder andere in dat als u verkouden bent of koorts heeft, u door onze examenleider geweigerd wordt voor deelname. 

Per 1 januari 2021 is NTA 8800 van kracht. De certificering wordt hierop aangepast.

De EPA-W opnemer vervalt in het nieuwe stelsel. Een huidige EPA-W opnemer kan de vakbekwaamheid voor EP-W/B bereiken door afleggen van het aanvullend examen (Module WA-B + W4b)

't Examenpark neemt t/m december 2020 ook oude stijl EPA examens af. Tevens zijn deze dagen ook de nieuwe toetsen te maken die gebaseerd zijn op de NTA8800. 

 

Uw inschrijving is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om van examenplek te wisselen of een examen van een collega over te nemen.

Vanaf 1 januari 2020 stopt QBISnl met het uitgeven van passen voor vakbekwame professionals. Dit heeft alles te maken met de komst van het Centraal Register Techniek, die in de loop van 2020 gaat voorzien in een digitaal Vakpaspoort voor elke professional.

 

Kosten toetsen

Toets 1 € 121,= excl. BTW

Toets 2 € 121,= excl. BTW

Toets 3 € 257,= excl. BTW

Kosten inzage en bezwaarschrift

Inzage € 51,= excl. BTW

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

Factuur betalen

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd.

Betaling via iDEAL:
U bent verzekerd van een examenplek.

Betaling via overboeking:
Het examengeld dient binnen één week binnen te zijn op rekening van ‘t Examenpark, gerekend vanaf datum verkrijgen van de factuur. Mocht het geld niet binnen zijn in deze week dan wordt automatisch de inschrijving geannuleerd.

Algemene voorwaarden omtrent de betalingen:

 • Een afmelding of verplaatsing van de toets van een examenkandidaat is pas gereed zodra een emailbevestiging is verzonden door ‘t Examenpark.
 • Tot twee weken voor het examen u zich afmelden of de examentoets verplaatsen naar een andere examendatum (deze examendatum dient minimaal twee weken in het verschiet te liggen). Helaas zijn wij genoodzaakt om 50 euro inclusief btw in rekening te brengen voor de administratie kosten.
  • Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
  • Bij een verplaatsing van de toets krijgt u een factuur of iDEAL betaling toegestuurd van 50 euro inclusief btw. Deze factuur dient binnen drie dagen betaald te zijn én het geld dient binnen drie dagen op de rekening te staan van ’t Examenpark. Mocht deze aanvullende factuur niet binnen drie dagen op de rekening staan van ’t Examenpark, dan wordt de boeking geannuleerd. Bij een annulering krijgt u uw examengeld minus 50 euro inclusief btw teruggestort binnen 5 werkdagen op uw aangegeven bankrekening.
 • Als u zich later afmeldt dan twee weken vóór de examendag of niet naar het examen komt, worden helaas alle kosten in rekening gebracht.
 • Indien u niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van het examen waarvoor hij staat ingeschreven, ongeacht door welke oorzaak, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

’t Examenpark kan in uitzondering besluiten om van bovenstaande af te wijken. De gemaakte afspraken worden dan per mail vastgelegd, zodat beide partijen altijd kunnen zien wat is vastgelegd. Neem bij bijzonderheden contact op: info@examenpark.nl

Informatie verstrekking 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 2 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken.

U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

 

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden uiterlijk 2 werkdagen na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen zes weken beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen zes weken schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid binnen zes weken toegezonden.
 • Als u voor toets 1 en toets 2 bent geslaagd ontvangt u het certificaat “Opname Energie index rapport woningbouw”. Wanneer u vervolgens ook toets 3 heeft gehaald, ontvangt u het certificaat “EPA adviseur Energielabel woningbouw”.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien.
 • Namen van de geslaagden worden bijgehouden in het QBISnl register. Dit register is openbaar en kunnen dus ook uw toekomstige klanten uw deskundigheid controleren. 

 

Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

w

Telefoon: