EPA-W

Info & Kosten

 

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage aanmelden

Datum &

Locatie

FAQ

 

Energie Prestatie Adviseur Woningbouw

‘t Examenpark verzorgt in opdracht van ISSO het examen Energieprestatiecertifitcaat Woningbouw. Het totale examen bestaat uit 3 toetsen.

Na het succesvol afronden van toets 1 en 2 ontvangt u het certificaat van vakbekwaamheid EPA-W opnemer.

Na het succesvol afronden van toets 1, 2 én 3 ontvangt u het certificaat van vakbekwaamheid EPA-W adviseur.

Toets 1 is een meerkeuzetoets bestaande uit 40 meerkeuzevragen met een examenduur van maximaal 75 minuten. Kies online een datum, tijdstip en locatie wat het beste bij u past. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de examen datum. Tot twee weken voor het examen mag u het examen kosteloos uitstellen of annuleren. De betaling moet uiterlijk 14 dagen vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn.

Toets 2 is een casus open vragen toets waarbij u op basis van tekeningen en foto’s van een woning wordt gevraagd om een opnameformulier in te vullen. Het is een open boek examen en de examenduur bedraagt maximaal 150 minuten. U mag het opnameprotocol zoals dat beschreven staat in de ISSO 82.1 meenemen naar het examen.

Bij de beoordeling van dit examen wordt gewerkt met aftrekpunten. Er wordt gestart met 10 punten. Alle voorschriften van ISSO 82.1 (inclusief interpretatiedocument) moeten gevolgd worden. In afwijking van de ISSO publicatie 82.1 geldt voor de bepaling van oppervlakten en perimeter een marge van 5%. De reden hiervoor is dat alle afmetingen van de woning met behulp van de tekeningen zijn te bepalen/af te leiden.

De volgende aftrekpunten worden in rekening gebracht:

 • Algemene woninggegevens: 1 punt
 • Isolatiewaarde: 1 punt per constructiedeel
 • Overige gegevens (oppervlakte, oriëntatie, begrenzing, perimeter, hellingshoek, etc.): 1 punt per constructietype
 • Constructiedeel vergeten: 2 punten voor vloer, gevels en daken / 1 punt voor ramen en deuren. (dus een hellend dak met dakraam vergeten is 3 punten)
 • Installaties: 1 punt per fout
 • Thermische schil: 4 punten voor de foutieve constructies en installaties tezamen
 • Niet ingevuld of dubbel ingevuld is ook fout

Toets 3 is een casus. Aan de hand van een ingevuld opnameformulier moet u op de juiste wijze de gegevens invoeren in het softwareprogramma. De examenduur bedraagt maximaal 90 minuten en voor dit examen krijgt u een laptop. Geef op het aanmeldingsformulier aan welke software u gebruikt. Dan zorgen wij dat deze voor klaar staat. U kunt kiezen uit:

 • EPAview
 • Raaklabel
 • Uniec2
 • VABI EPA-W Stand-Alone

Als u vragen heeft over de software programma’s, dan kunt u contact opnemen met ISSO.

Belangrijke punten:

't Examenpark neemt t/m juni 2020 ook oude stijl EPA examens af. Tevens zijn deze dagen ook de nieuwe toetsen te maken die gebaseerd zijn op de NTA8800. 

 

De examencommissie heeft besloten dat de toetstijd van EPA-W toets 2 te verlengen met 30 minuten vanaf 1 september 2019. De volledige toetstijd voor EPA-W toets 2 betreft dus per 1 september 2019 150 minuten.  

Per medio 2020 is NTA 8800 van kracht. De certificering wordt hierop aangepast. 

Bij inschrijving vragen wij u om meerdere gegevens. Vul deze zorgvuldig in omdat dit later ook op uw welverdiende certificaat komt te staan. 

Uw inschrijving is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om van examenplek te wisselen of een examen van een collega over te nemen.

Bij de inschrijving wordt aan u gevraagd of u toestemming geeft om opgenomen te worden in het QBISnl register. Wanneer u geen toestemming geeft om te worden opgenomen in QBISnl register, dan bent u niet vindbaar als vakbekwaam persoon. Mocht u later opnieuw willen registeren, dan zijn hier kosten aan verbonden.

 

Kosten toetsen

Toets 1 € 121,= excl. BTW

Toets 2 € 121,= excl. BTW

Toets 3 € 257,= excl. BTW

Kosten inzage en bezwaarschrift

Inzage € 51,= excl. BTW

Bezwaarschrift € 127,= excl. BTW

Factuur betalen 

De betaling van de toetsen moet twee weken vóór de examendatum bij ‘t Examenpark binnen zijn. Mocht uw betaling niet op tijd binnen zijn dan wordt uw aanmelding helaas geannuleerd. 

Neem bij bijzonderheden contact op: info@examenpark.nl

 

Informatie verstrekking 

Direct na aanmelding wordt per email een bevestiging van uw aanmelding verstuurd. 1 á 2 werkdagen na aanmelding ontvangt u de factuur. U heeft deze waarschijnlijk al betaald via iDeal. Vooraf goedgekeurde instellingen kunnen ook via een bankoverschrijving betalen, gelieve de betaling na ontvangst van de factuur z.s.m. in orde te maken.

U krijgt uiterlijk tien werkdagen voor het examen nogmaals een email met hierin praktische informatie.

Uitslag en Certificaat 

 • De meerkeuzetoetsen worden uiterlijk de werkdag na examendatum nagekeken.
 • De overige toetsen die door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen twee weken beoordeeld.
 • De toetsen die niet door ‘t Examenpark worden nagekeken worden binnen zes weken beoordeeld. De uitslag wordt tevens binnen zes weken schriftelijk bekend gemaakt. ‘t Examenpark streeft ernaar om de uitslag binnen drie weken kenbaar te maken, maar is hierin afhankelijk van derden.
 • Als u welverdiend geslaagd bent dan wordt het bewijs van vakbekwaamheid binnen zes weken toegezonden. 
 • Als u voor toets 1 en toets 2 bent geslaagd ontvangt u het certificaat “Opname Energie index rapport woningbouw”. Wanneer u vervolgens ook toets 3 heeft gehaald, ontvangt u het certificaat “EPA adviseur Energielabel woningbouw”.
 • Om vakbekwaam te blijven dient u elk jaar een opfriscursus te voltooien. 
 • Namen van de geslaagden worden bijgehouden in het QBISnl register. Dit register is openbaar en kunnen dus ook uw toekomstige klanten uw deskundigheid controleren. Mocht u geen privacy gegevens willen verstrekken voor openbaar gebruik QBISnl, dan kunt u dit aangeven bij inschrijving.

 

Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

w

Telefoon: