EPN-W

Toets & Inzage aanmelden

Info &

Kosten

Oefen

examens

Toets &

Inzage

Datum &

Locatie

FAQ

Elke kandidaat die zich voor het examen heeft ingeschreven, de oproepbrief toont, het examengeld heeft voldaan en zich heeft gelegitimeerd bij de examenleider (dit overeenkomstig de aanmelding) wordt toegelaten tot het examen. Als het examengeld niet op tijd betaald is of de kandidaat kan zich niet legitimeren dan wordt de examenkandidaat helaas uitgesloten van deelname.

Indien er te weinig of te veel examenkandidaten zich hebben aangemeld voor een desbetreffende datum, mag en kan ’t Examenpark aanmeldingen annuleren. De volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier is hierin bepalend. Er zal contact worden opgenomen met de kandidaten om uitleg te verstrekken.

Als u zich aanmeldt voor een examen, geeft u toestemming voor opname van uw gegevens in de database van ’t examenpark. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gevraagd ten behoeve van de afhandeling van het examentraject. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd uit de database van ’t Examenpark.

’t Examenpark brengt € 21,= exclusief btw in rekening als de factuurgegevens niet volledig of onjuist door u zijn ingevuld.

Mocht u toch uw examen niet kunnen maken, kijk dan op de FAQ site voor meer informatie. Hierop staan alle veelgestelde vragen vermeld. 

Heeft u een klacht, dan kunt u deze per mail indienen bij ‘t Examenpark. ‘t Examenpark handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Overige klachten worden doorgestuurd naar de desbetreffende organisatie die hierover gaat. 't Examenpark blijft hierbij wel het aanspreekpunt. Een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van een examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van de uitslag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, dan kan u per email een bezwaarschrift indienen bij ‘t Examenpark. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt u een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt het bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie. De kosten hiervan zijn € 127,= exclusief BTW. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard én de uitslag veranderd van gezakt naar geslaagd, dan ontvangt u de kosten van het bezwaar terug op uw rekening. 

 

Afname examen

 • Bij ieder examen is een examenleider aanwezig. Het examenreglement wordt ten alle tijden gehanteerd.
 • U dient zich 30 minuten voor aanvang van het examen te melden.
 • U dient de oproepbrief en een geldig legitimatiebewijs te tonen. Geldige legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, een rijbewijs en een Europese / gemeentelijke identiteitskaart.
 • Als u geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft en dit bewijs ook niet binnen een half uur na aanvang examen kan laten zien dan wordt u helaas uitgesloten van het examen.
 • U tekent het logboek / presentielijst. De handtekening wordt vergeleken met die op het legitimatiebewijs.
 • U dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de surveillanten.
 • U mag alleen gebruik maken van de in het examen voorgeschreven materialen.
 • U dient na afloop van het examen alle examenbescheiden in te leveren. Eventueel gemaakte aantekeningen mogen niet meegenomen worden uit de examenruimte.
 • Als u te laat op het examen verschijnt, kan alleen aan het examen deelnemen na toestemming van de examenleider tot maximaal 30 minuten ná aanvang examen. De toetstijd blijft hetzelfde en wordt niet verlengd.
 • U mag pas na een half uur ná aanvang examen het toilet bezoeken.
 • U mag pas na een half uur ná aanvang examen de examenbescheiden inleveren en de ruimte verlaten.
 • Mobiele telefoons, smart horloges en dergelijke moeten uit staan en zijn niet toegestaan tijdens het examen. 

Inzage

 • Als u gezakt bent kunt u inzage krijgen van eigen schriftelijk werk tot uiterlijk acht weken na de definitieve uitslag. Zodra de betaling van €51,= exclusief btw is voldaan kan men het examen inzien op de aangegeven dag en plaats. De betaling dient uiterlijk twee weken voor de inzage op de rekening te staan van ‘t Examenpark.
 • Inzage in software-toetsen is niet mogelijk. U kunt alleen per mail opvragen voor welke delen u een onvoldoende heeft gescoord.
 • 1 á 2 werkdagen na aanmelding inzage wordt een bevestiging van de aanmelding verstuurd. Zodra de betaling binnen is wordt er een bevestiging verstuurd van de betaling.
 • U wordt alleen toegelaten tot de inzage onder vertoning van een geldig legitimatiebewijs aan (de vertegenwoordiger) van ‘t Examenpark.
 • U mag zelf geen boeken ed. meenemen naar de inzage
 • U mag uw toets inzien, waarop de corrector aangeeft wat fout is. Echter staan er géén antwoorden bij.
 • Het is niet toegestaan tijdens de inzage (delen van) vragen en/of antwoorden uit het examen te kopiëren op welke wijze dan ook. De aantekeningen worden hierop gecontroleerd.
 • De door u tijdens de inzage gemaakte aantekeningen worden bij ‘t Examenpark door een inhoudelijk deskundige bekeken. U laat uw aantekeningen achter en ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de inzage een scan van de gecontroleerde aantekeningen.
Z

't Examenpark

Het juiste antwoord

Locaties examen:

Diversen

Locatie hoofdkantoor:

Vlierwerf 5N 4704 SB Roosendaal

 

w

Telefoon: